ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Թորոյան, Վասակ Հովհաննեսի

Անցումային շրջանի տնտեսության կարգավորման ծրագրանպատակային հայեցակետը : Ատենախոսություն - Ը.00.02- «Տնտեսության և նրա ճյուղերի էկոնոմիկա, կազմակերպում և կառավարում» , Ը.00.08 - «Տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդներ» մասնագիտություններով տնտեսագիտության դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման համար / Թորոյան, Վ.Հ. - Երևան : 1997 - 285 էջ. Կից` սեղմագիր:

Առաջատար կազմ.` ՀՀ ՖԷՆ
Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտՏնտեսության և նրա ճյուղերի էկոնոմիկա
Տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդներ


Ատենախոսություն
| | | | | | | Яндекс.Метрика |