ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Աբաղյան, Էդուարդ Արծրունի

ՀՀ ծառայությունների ոլորտի զարգացման հիմնախնդիրները անցման շրջանում : Սեղմագիր - Ը.00.02- «Տնտեսության և նրա ճյուղերի էկոնոմիկա, կազմակերպում և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Է.Ա. Աբաղյան. - Երևան : Ա. հ., 2000. - 23 էջ : աղս.

Գիտ. ղեկ.՝ տ.դ-ր, պրոֆ. Բ.Հ.Եղիազարյան


Տնտեսագիտություն
Տնտեսության և նրա ճյուղերի էկոնոմիկա, կազմակերպում և կառավարում


Սեղմագիր
| | | | | | | Яндекс.Метрика |