ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Վարդանյան, Գագիկ Իշխանի

Գիտելիքահենք տնտեսություն. Հնարավորություններ և մարտահրավերներ / Экономика, основанная на знаниях Knowledge-based Economy Экономика, основанная на знаниях = Knowledge-based Economy Գ. Վարդանյան, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվ.տնտեսագիտ. ին-տ - Երևան : Գիտություն, 2008. - 401 էջ : աղս., գծանկ.

Մատենագիտ. էջ՝ 376-399

[Գիտելիքը դարձել է աշխարհի բազմաթիվ երկրների տնտեսական զարգացման հիմնական աղյուրը՝ հնարավորություն տալով օրեցօր բարելավելու մարդկանց կյանքը։ Գրքում համաշխարհային զարգացումների լույսի ներքո դիտարկվել են Հայաստանի զարգացման հիմնահարցերը]:
Տնտեսագիտություն
Տնտեսություն

տնտեսական միտք գիտելիքի ակտիվները երկրի կայուն զարգացում
| | | | | | | Яндекс.Метрика |