ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Թորոսյան, Գագիկ Վլադիմիրի

Վարկային նպատակային ծրագրերով իրականացվող ներդրումների հաշվառման և վերլուծության կատարելագործման ուղիները (ՀՀ ոռոգման համակարգի օրինակով) : Սեղմագիր - Ը.00.05 - «Հաշվապահական հաշվառում և վիճակագրություն» և Ը.00.03 - «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ» մասնագիտություններով տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Գ.Վ. Թորոսյան - Երևան, 2003 - 22 էջ.

Գիտ. ղեկ.՝ տ.դ-ր, պրոֆ. Ա.Զ. Սարգսյան


Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Վարկեր


Սեղմագիր
| | | | | | | Яндекс.Метрика |