ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Բաղդասարյան, Վահրամ Վաղինակի

Արտագաղթը և նրա սոցիալ-տնտեսական հետևանքները Հայաստանի Հանրապետությունում : Ատենախոսություն ‐ Ը.00.02 ‐ «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» և Ը.00.08 - «Տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդներ» մասնագիտություններով տնտեսագիտության դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման համար / Վ.Վ.Բաղդասարյան. - Երևան, 2003. - 337 էջ.

Ատենախոսությանը կից` սեղմագիր:

Առաջատար կազմ.՝ ՀՀ Ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ; Ընդդիմախոսներ՝ ՀՀ ԳԱԱ թղթ.անդամ Գ.Ա. Ղարիբյան, տնտ. դ.-ր Ա.Հ. Արշակյան, տնտ. դ.-ր Բ.Հ. Շահնազարյան:


Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում
Տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդներ


Ատենախոսություն
| | | | | | | Яндекс.Метрика |