ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Բադալյան, Կարեն Յուրայի

Կազմակերպության ֆինանսական արդյունքների չափման և ներկայացման այլընտրանքային մոտեցումները հաշվապահական հաշվառման մեջ : Սեղմագիր - Ը.00.05 - «Հաշվապահական հաշվառում և վիճակագրություն» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Կ.Յու.Բադալյան. - Երևան, 2004. - 24 էջ.

Գիտ. ղեկ.՝ տ.դ-ր, պրոֆ. Ա.Զ.Սարգսյան


Հաշվապահական հաշվառում և վիճակագրություն


Սեղմագիր
| | | | | | | Яндекс.Метрика |