ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Մուրադյան, Արամ Արայի

Տնտեսական անվտանգության ապահովման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում : Սեղմագիր ‐ Ը.00.02 ‐ «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Ա.Ա. Մուրադյան; ՀՀ ԳԱԱ, Մ.Քոթանյանի անվ. ՏԻ. - Երևան : Ա. հ., 2008. - 26 էջ ; 19 սմ.

Գիտ. ղեկ.՝ տ.գ.դ., պրոֆ. Վ.Բ. Բոստանջյան

Մատենագիտ.՝ տողատակի ծանոթագր.


Տնտեսական անվտանգություն


Սեղմագիր
| | | | | | | Яндекс.Метрика |