ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Սահակյան, Ռուզան Ալբերտի

Ֆինանսական գործիքներ և մեխանիզմներ : Ուսումնական ձեռնարկ / Ռ. Սահակյան; Հայաստանի պետ. տնտեսագետ. համալս. - Երևան : Տնտեսագետ, 2006. - 138 էջ : աղս., գծագր. ; 21 սմ.

Մատենագիտ.՝ էջ 134-135 (22 անուն)

Բովանդակությունից`
Գլուխ 1: Տոկոսների տեսություն: 1.1. Հասկացություն տոկոսների մասին;1.2. Պարզ տոկոսներ; 1.3. Բարդ տոկոսներ; 1.4. Հաշվառման դրույքաչափ; 1.5. Եկամտաբերության իրական դրույքաչափը հարկման և սղաճի պայմաններում: Գլուխ 2. Դրամական հոսքերի վերլուծությունը և գնահատումը: 2.1. Դրամական հոսքերի էությունը և դասակարգումը; Հաստատուն ռենտա; Պարտավորությունների /վարկի/ մարումը; 2.2. Ամենամյա ռենտաներ /բարդ տոկոս/; Հասարակ ռենտա; Հետաձգված ռենտա; Ռենտայի անդամի մեծության որոշումը; Ռենտայի ժամկետի հաշվարկը; Ռենտայի եկամտաբերության դրույքաչափի հաշվարկը: 2.3. Ռենտաներ տարեկան մի քանի անգամ վճարումներով: Գլուխ 3. Արժեթուղթը որպես ֆինանսական գործիք: 3.1. Բաժնետոմսերի արժեքի և եկամտաբերության գնահատումը; 3.2. Պարտատոմսերի արժեքի և եկամտաբերության գնահատումը; 3.3. Ֆինանսական շուկայի դերիվատիվ գործիքներ: Գլուխ 4. Ներդրումային նախագծերի գնահատումը: Ծախսածածկում; Զուտ ընթացիկ արժեք; Սահմանային դրույքաչափ:

9994151215


Ֆինանսներ--Ֆինանսական շուկաներ
| | | | | | | Яндекс.Метрика |