ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Մարտիրոսյան, Մարտին Ասատուրի

Արտադրաճյուղի կարգավորման պետական և շուկայական լծակների փոխազդեցությունը անցումային տնտեսության պայմաններում (ՀՀ էներգետիկայի օրինակով) : Սեղմագիր ‐ Ը.00.02 ‐ «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Взаимовлияние государственных и рыночных рычагов регулирования отрасли в условиях переходной экономики (на примере энергетики РА : Автореферат дис. ... канд. техн. наук : 08.00.02 Մ.Ա. Մարտիրոսյան - Երևան, 2007. - 24 էջ.

Գիտ. ղեկ.՝ Հ.Ա. Մարզպանյան


Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում
Պետական և շուկայական լծակներ
Էներգետիկա--Հայաստան


Սեղմագիր
| | | | | | | Яндекс.Метрика |