ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Հարությունյան, Հովհաննես Կարլենի

Բյուջետային գործընթացի և ֆինանսական կայունության կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգում : Սեղմագիր ‐ Ը.00.02 ‐ «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Հ.Կ. Հարությունյան - Երևան : Ա. հ., 2008. - 41 էջ.

Թեման հաստատվել է ԵՊՀ-ում


Տնտեսագիտություն


Սեղմագիր
| | | | | | | Яндекс.Метрика |