ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Ղազարյան, Վաչե Էդվարդի

Նորամուծությունների կառավարման արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ առևտրային բանկերում : Սեղմագիր ‐ Ը.00.02 ‐ «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Վ.Է. Ղազարյան - Երևան : Ա. հ., 2008. - 24 էջ.

Գիտ. ղեկ.՝ տնտեսագիտ. թեկն., դոց. Ս.Լ. Մնացականյան


Բանկային գործ--Հայաստանի Հանրապետություն


Սեղմագիր
| | | | | | | Яндекс.Метрика |