ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Եղիազարյան, Աշոտ Արծրունի

Հայաստանի տնտեսության կառուցվածքային հիմնախնդիրները տարածաշրջանային զարգացումներում : Սեղմագիր - Ը.00.02- «Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում» և Ը.00.06. - «Միջազգային տնտեսագիտություն» մասնագիտություններով տնտեսագիտության դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Ա.Ա.Եղիազարյան. - Երևան, 2014. - 57 էջ.

Գիտ. խորհրդատու` տնտ. դ-ր, պր.-ր Կ, Լ. Աթոյան


Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Միջազգային տնտեսագիտություն
Տնտեսության կառուցվածքային թերզարգացվածության հաղթահարում--Հայաստանի Հանրապետություն


Սեղմագիր
| | | | | | | Яндекс.Метрика |