ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

Հովհաննիսյան, Վարազդատ Փայլակի

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումն անշարժ գույքի շուկայի վերլուծության և մոնիտորինգի գործընթացում : Սեղմագիր - Ե.23.03 - «Շենքերի և կառույցների ճարտաարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն) ապահովում» մասնագիտությամբ տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության / Применение информационных технологий в процессе анализа и мониторинга рынка недвижимости. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности - 05.23.03 - "Инженерное (энергическое, гидравлическое и др.) обеспечение зданий и сооружений" Վ.Փ. Հովհաննիսյան - Երևան, 2011. - 24 էջ.

Գիտ. ղեկ.՝ Լ.Վ. Թոքմաջյան


Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն) ապահովում


Սեղմագիր
| | | | | | | Яндекс.Метрика |