ՀՊՏՀ Էլեկտրոնային գրադարան

ՓՆՏՐՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ


  Առցանց գրքերի ողջ պաշարը հասանելի է միայն ՀՊՏՀ –ի տարածքում
  ➣Էլեկտրոնային գրացուցակում որոնում կատարելիս «Որոնել գրացուցակում» բացվող ընտրաշարքից «փնտրվող բառ» դաշտում ընտրեք անհրաժեշտ ցուցիչը (օրինակ՝ հեղինակ, վերնագիր), համապատասխանաբար լրացրեք փնտրվող բառը կամ արտահայտությունը և սեղմեք «Փնտրել» կոճակը։ Որոնման արդյունքում կարտածվեն ընտրված հեղինակի կամ տվյալ վերնագրով առկա նյութերը:
  ➣Գրացուցակը հնարավորություն է տալիս փնտրում կատարել նաև թղթային գրացուցակում անհնար՝գրքի ISBN ցուցիչով:
  ➣«Ընդլայնված որոնում» դաշտը hնարավորություն կտա գրացուցակում փնտրում կատարել ըստ գրքի տարբեր ձևաչափերի / տարեթիվ, լեզու, խորագիր և այլն:
  ➣Փնտրման ժամանակ չկա տարբերություն փոքրատառերի և մեծատառերի միջև: Օրինակ՝ տնտեսագետ բառով փնտրման արդյունքում կգտնվեն տնտեսագետ, Տնտեսագետ և ՏՆՏԵՍԱԳԵՏ տարբեր ձևերով գրառումները:
  ➣Բառի որոշ մասով փնտրում կատարելու համար օգտագործեք ? կամ * նշանը: Օրինակ՝ տնտես? հարցման դեպքում կգտնվեն տնտեսություն,տնտեսական և այլ բառեր: Օրինակ՝ *սություն կգտնվեն տնտեսություն, տեսություն և բազմաթիվ նման բառեր։ ? կամ * նշանը կարելի է օգտագործել նաև բառամիջում. Օրինակ՝ հա*ուն հարցման դեպքում կարտածվեն հետևյալ բառերը պարունակող գրառումներ՝ հաստատուն, հարթաչափություն, հայրենագիտություն և այլն։
  ➣Նյութի նկարագրության ներքևի հատվածում կարտածվեն միավորների քանակը, գտնվելու տեղն ու դարականիշը։

  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

  Գրադարանում հերթապահության օրը Հերթապահության ժամը
  Երկուշաբթիից ուրբաթ Ժամը 11-15

Log in to your account:
Գրանցվեք խնդրեմ

ՆՇԱՆԱՎՈՐ ՏՆՏԵՍԱԳԵՏՆԵՐ

Նոր գրքեր

1 / 5
Макроэкономика
2 / 5
Միջազգային քաղաքական հաղորդակցությունների հիմնախնդիրները
3 / 5
Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը և դրա առանձնահատկությունները ֆինանսական համակարգում
4 / 5
Պետության և իրավունքի տեսություն
5 / 5
Инновационный менеджмент

Այլ Պաշարներ
| | | | | | | Яндекс.Метрика |